Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW WIEJSKIEGO SKŁADU

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - RODO – informujemy, że: 

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wiejski Skład Jędrzej Traczyński, ul. Chotomińska 23, 61-311 Poznań, dalej: Administrator lub Wiejski Skład.
 2. Z Administratorem może się Pan/Pani skontaktować mailowo na adres: kontakt@wiejskisklad.pl lub też pisemnie na adres siedziby Administratora. Kontakt mailowy do Inspektora Ochrony Danych to: kontakt@wiejskisklad.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wykonania zawartej pomiędzy Panem/Panią a Administratorem umowy  o świadczenie usług - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
  3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa. Dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – przez okres przedawnienia roszczeń. 
 4. Pana/Pani dane osobowe ujawniamy: podmiotowi prowadzącemu obsługę informatyczną na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania. Pana/Pani dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom uprawnionym do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto, do Pana/Pani danych osobowych dostęp mogą mieć osoby upoważnione przez Administratora. 
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.  
 6. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 
 7. Przysługujące Panu/Pani uprawnienia, wskazane powyżej, może Pan/Pani realizować kontaktując się mailowo na adres: kontakt@wiejskisklad.pl lub też pisemnie na adres siedziby Administratora. 
 8. Gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  
  w tym profilowaniu. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl